Rozkład dnia

06.00-08.00 – Dzieci przyprowadzane są do przedszkola. Zajęcia i zabawy według własnych zainteresowań, zespołowa i indywidualna praca wyrównawcza z dziećmi, czynności porządkowo-gospodarcze, zabawa ruchowa.

08.00-08.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

08.30-09.00 – I Śniadanie

09.00-10.30 – Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne – realizacja treści programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

10.30-10.45 – II Śniadanie

10.45-11.45 – Spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tematyczne, praca w zespołach z dziećmi, przygotowanie do obiadu

11.45-12.15 – Obiad ( I danie )

12.15-14.30 – Leżakowanie (grupa 3 latków), zabawy wg własnych zainteresowań (grupy 4,5 i 6 latków)

14.30-15.00 – Obiad ( II danie)

15.00-16.30 – Odbieranie dzieci z przedszkola, zabawy indywidualne i w zespołach, praca wyrównawcza z dziećmi, czynności porządkowo-gospodarcze (podwieczorek na wynos)