Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2016/2017 od 01.09.2016

Działalność przedszkola finansowana jest przez:

 • Gminę Miejską Kwidzyn
 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

 • Opłata stała (czesne) – 238 zł
  (w ramach czesnego ujęte są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, dopłaty do teatrzyków, wycieczek, „nocy mikołajkowej”, prezentacji programów artystycznych w teatrze, uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, wyprawka – art. papiernicze, nagrody, upominki i inne)
 • Opłata stała może ulec zmniejszeniu o 50% za:
  1. Kolejne dziecko w rodzinie
  2. Obecność dziecka w przedszkolu do 3 dni w m-cu lub całomiesięcznej nieobecności (usprawiedliwioną leczeniem szpitalnym, pobytem w sanatorium lub inne poświadczone zwolnieniem lekarskim, zaświadczeniem itp.), z tej ulgi można skorzystać 2 x w ciągu całego roku
 • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2016/17
  Zgodnie z Art. 14 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty wynoszą 1 zł za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godz. dziennie)
 • Całodzienne wyżywienie – 7,50 zł (śniadanie, obiad, zupa, podwieczorek)
  W przypadku nieobecności dziecka, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.