Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019 od 01.09.2018

Działalność przedszkola finansowana jest przez:

  • Gminę Miejską Kwidzyn
  • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

  • Opłata stała (czesne) – 260 zł
    (w ramach czesnego ujęte są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, dopłaty do teatrzyków, wycieczek, „nocy mikołajkowej”, prezentacji programów artystycznych w teatrze, uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, wyprawka – art. papiernicze, nagrody, upominki i inne)
  • Całodzienne wyżywienie – 8 zł (śniadanie, obiad, zupa, podwieczorek)
    W przypadku nieobecności dziecka, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.