Kącik logopedy

Logopeda jest to specjalista, który zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.


Opieka logopedyczna obejmuje:

 • Prowadzenie badań przesiewowych dzieci w celu ustalenia ich stanu mowy
 • Diagnozowanie logopedyczne
 • Monitorowanie poziomu rozwoju mowy dzieci objętych terapią logopedyczną.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej grupowej z dziećmi (4-5 osób na 20 min.)
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
 • Tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dziećmi w grupie
 • Udzielanie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń (wad wymowy)
 • Wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez bogacenie jego słownictwa (mowy czynnej i biernej)
 • Dbanie o kulturę słowa u dzieci w czasie terapii logopedycznej
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli grup
 • Współpracę z nauczycielami poszczególnych grup

Formy pracy :

 • Obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi bądź rodzicowi (na konsultacji )
 • Obserwacja dzieci w grupie podczas prowadzenia terapii
 • Poradnictwo oraz konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych
 • Poradnictwo oraz konsultacje dla nauczycieli – wychowawców
 • Zajęcia edukacyjne z zakresu logopedii dla rodziców w formie wystąpień tematycznych na zebraniach w przedszkolu

Metody pracy:

Metody logopedyczne w skład których wchodzą:

 • ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę
  i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej;
 • pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych;
 • uczulanie miejsc artykulacji;
 • mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą patyczków kosmetycznych, szpatułek;

Pomoc logopedyczna może wynikać z inicjatywy:

 • Dyrekcji przedszkola
 • Nauczycieli przedszkola
 • Rodziców
 • Psychologa

Drodzy Rodzice!

Warto pamiętać, że okres przedszkolny, w jakim znajdują się obecnie Państwa pociechy, jest ,, złotym czasem” dla ich rozwoju mowy. W tym okresie terapia logopedyczna jest najbardziej efektywna. Nie należy poczekać w nadziei, że dziecko może z tego wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynie terapię dopiero w szkole. Co prawda na terapię nigdy nie jest za późno, jednak będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

Praca nad usprawnianiem zaburzonej mowy u Państwa dzieci, wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej, zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą!


Konsultacje indywidualne z logopedą mgr Weronika Michałowska w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 12:00. Zapraszamy.