5-6 latki | Motylki

Grupa Motylki to grupa 6-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Karolina Marszałkowska, a pomaga jej pani Ewa Janik- Nazorek.


Ogłoszenia

 

W tym miesiącu zamierzamy

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 9, 10.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10.

PADA ŚNIEG

Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat 
pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
Biegnij koniu wrony przez uśpiony las
my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można jechać w dal 
Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad.
Tylko nasze sanie, tylko szybki koń
tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton.

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można jechać w dal 
Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

 

ZIMA ZŁA

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy, 
mroźnym śniegiem w oczy prószy, 
wichrem w polu gna! 
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 
w ręku gałąź oszroniała, 
a na plecach drwa… 
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha! Nasza zima zła! 
A my jej się nie boimy, 
dalej śnieżkiem w plecy zimy, 
niech pamiątkę ma! 
Nasza zima zła!


Co się działo...?