6-latki | Motylki

Grupa Motylki to grupa 6-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Karolina Marszałkowska, a pomaga jej pani Wiesława Galicka.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

ZAMIERZENIA MAJ

 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
 • Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
 • Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
 • Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
 • Zapoznanie z ekosystemem łąki.
 • Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
 • Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
 • Kształtowanie nawyków proekologicznych.
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
 • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Kształtowanie pojęcia stałości masy.
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n oraz wyrazami podstawowymi: komary, nos.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
 • Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

RUDY RYDZ

Był sobie raz zielony las
A w lesie jakby nigdy nic
W zielonej chustce na jednej nóżce
Stał sobie rudy rydz

Refren: O rudy, rudy, rudy rydz
Jaka piękna sztuka
Rudy, rudy, rudy rydz
A ja rydzów szukam
O rudy, rudy, rudy rydz
Mam na rydza smaczek
Rudy, rudy, rudy, rydz
Lepszy niż maślaczek

 


HEJ SOKOŁY

1. Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń kozak młody,
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

ref. Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.

2. Pięknych dziewcząt jest niemało,
Lecz najwięcej w Ukrainie,
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.

Hej, hej…

3. Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie,
Dniem i nocą tęsknię do niej.

Hej, hej…

4. Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
żal, żal serce płacze,
że jej więcej nie zobaczę.

Hej, hej…

 


Co się działo...?