5-6 latki | Tygryski

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

 

Tygryski to najstarsza grupa przedszkolaków. Naszym nauczycielem jest pani mgr Renata Heron, a pomaga jej pani Anna Kozłowska.
Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego współżycia i współpracy.
W codziennej komunikacji zwracamy uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych. Nieobce są na słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.
Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrym a złym zachowaniem.

W ciągu dnia mamy czas na naukę, zabawę, wyjście do ogrodu przedszkolnego oraz na spacer. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz emocji. Staramy się budować poprawne wypowiedzi słowne. Poznajemy literaturę dziecięcą. Wyodrębniamy zdania, słowa w zdaniu, dzielimy słowa na sylaby, głoskujemy. Wszystkie te działania prowadzą do nabycia umiejętności czytania. Nabywamy umiejętności matematyczne poprzez dodawanie i odejmowanie na konkretach. Zapoznajemy się z zapisem graficznym liter i cyfr. Sprawność manualną kształtujemy poprzez zajęcia grafomotoryczne, prace plastyczne jak i konstrukcyjne.

Starszaki wykonują bardzo starannie i estetycznie wszelkie prace plastyczne, chętnie angażują się w  występy publiczne i demonstrują swoje umiejętności aktorskie szerszej widowni.

Jesteśmy zgodną jak i towarzyską  grupą przedszkolną.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIAC MARZEC

 

 • Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów
 • i zjawisk przyrodniczych na podstawie ilustracji.
 • Zapoznanie dzieci z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
 • Wyjaśnienie i zrozumienie pojęć: pasieka, plaster miodu, truteń, przysłowie, Księżyc, gwiazdy, Słońce.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, s, g (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi: ul, statek, gra.
 • Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • Opanowanie nazw kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski.
 • Nabycie wiedzy o zwyczajach pszczół.
 • Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
 • Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez poszerzanie wiedzy o bakteriach i wirusach, kosmosie, Układzie Słonecznym.
 • Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
 • Niwelowanie lęku przed dentystą i uświadomienie konieczności kontrolowania stanu jamy ustnej.
 • Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew przy piosenkach: Wkrótce wiosna, Kosmiczna wyprawa, Witaminki, witaminki.
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, szacowania, klasyfikowania oraz ustalania równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się techniką stemplowania i rozdmuchiwania przez słomkę podczas tworzenia prac plastycznych.
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

1. Ola gotuje kaszę dla lalek,
wkłada do garnka cztery korale,
dokłada guzik, wsypuje mak,
miesza patykiem i śpiewa tak:

ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat,
to pada deszczyk, to śnieg, to grad.
I w moim garnku jest to i owo,
Bo ja gotuję kaszę marcową.

2. Lalki są grzeczne i nie grymaszą,
kiedy je karmisz marcową kaszą,
ale czy kasza ma dobry smak,
lalki ją lubią, więc chyba tak.

 

Z dalekiego kraju bociany wracają,
a zielone żabki w strachu uciekają.
A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją.


Co się działo...?