5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2017/2018 grupą tą opiekują się mgr Beata Kawska, a pomaga nam Pani Ewa Janik- Nazorek. . 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

 

Cele ogólne:

 • Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.
 • Wdrażanie do poprawnego formułowania zdań i słuchania siebie nawzajem.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie słów: filharmonia, dyrygent, orkiestra, instrument: dęty, smyczkowy, perkusyjny.
 • Utrwalenie pojęcia drzewo genealogiczne.
 • Budowanie szacunku i wdzięczności dla rodziców.
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek y, n – literami y, Y, n, N i wyrazami do globalnego odczytywania komary, nos.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.
 • Wdrażanie do dbania o dobre zdrowie i samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Uświadomienie roli wody dla życia człowieka.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami przez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.
 • Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych,
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, zapoznanie z wyglądem kwiatów i ziół rosnących na łące oraz cechami charakterystycznymi owadów.
 • Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej, poznanie flagi i hymnu Unii.
 • Utrwalenie wyglądu flagi i godła Polski oraz wiedzy o charakterystycznych miejscach w Polsce.
 • Zapoznanie dzieci z legendami „O Warsie i Sawie” oraz „O wawelskim smoku, królu Kraku i szewcu Skubie”.
 • Zapoznanie z historią zabytków Krakowa.
 • Utrwalenie znajomości danych osobowych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 9.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania pod względem koloru i wielkości.
 • Kształtowanie pojęcia pojemności i objętości.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała, rozróżnianie kierunków prawo / lewo.
 • Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków.
 • Podnoszenie poziomu integracji sensorycznej poprzez masażyki relaksacyjne z wykorzystaniem piłek.
 • Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności określania nastroju utworu muzycznego.
 • Ćwiczenie rozpoznawania różnych gatunków muzycznych.
 • Poszerzanie wiedzy o głosie i jego możliwościach.
 • Zapoznanie dzieci z zapisem nutowym na pięciolinii i kluczem wiolinowym.


Co się działo...?