5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2019/2020 grupą tą opiekują się mgr Magdalena Ciachorowska oraz Pani Dorota Chojnowska . 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc LISTOPAD

 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych
 • wprowadzenie litery M, m
 • utrwalenie nazw członków rodziny
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3
 • doskonalenie umiejętności układania rytmów;
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.

 

 1. JESIENNA POGODA
 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

 

 1. ZWIERZĘTA DOMOWE
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • wprowadzenie liczby 4;
 • wprowadzenie litery D, d
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

 

 1. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów; utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • wprowadzenie liczby 5.
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

 

Julian Tuwim

Kotek

Miauczy kotek: miau!
– Coś ty, kotku, miał?
– Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Wzdycha kotek: o!
– Co ci, kotku, co?
– Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka, pełna mleka
Aż po samo dno.

Pisnął kotek: pii…
– Pij, koteczku, pij!
Skulił ogon, zmrużył ślipie,
Śpi – i we śnie mleczko chlipie,
Bo znów mu się śni.

PIOSENKA

,,Moje akwarium”
sł. Urszula Piotrkowska
muz. Magdalena Sypko

Mam akwarium jak ocean.
Rybek w nim gromada.
Są guziki i neonki,
Mam też glonojada.

W berka bawią się neonki,
Migocą wśród liści.
Mały głupik w chowanego
Zabawę wymyślił.

Lecz glonojad nie próżnuje
i akwarium sprząta.
A ślimaczki, dwa leniuszki,
Kryją się po katach.

Bardzo lubi się przyglądać,
Jak pływają rybki.
Robią do mnie śmieszne minki
I stukają w szybki.


Co się działo...?