5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2019/2020 grupą tą opiekują się mgr Magdalena Ciachorowska oraz Pani Dorota Chojnowska . 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK

 1. DARY JESIENI
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
 • doskonalenie umiejętności układania rytmów;
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 1. DBAMY O ZDROWIE
 • zapoznanie z numerem alarmowym 112;
 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia
 1. JESIEŃ W PARKU I LESIE
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
 • wprowadzenie litery I, i;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;
 • poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 • doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

 

 1. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY
 • doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiązywanie zagadek słownych;
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
 • rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
 • poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
 • wprowadzenie litery E, e.

 

Kucnij i wstań

 

Kucnij i wstań,

Ręce do góry,

Pomachaj nimi,

Dotknij fryzury,

Zegnij się w pasie,

Dotknij podłogi,

Poczekaj chwilę,

Złap się za nogi,

Policz do czterech,

Ręką sięgnij w bok,

Chwyć przyjaciela

I wspólny skok!

Pory roku

sł. Stanisław Kraszewski, muz. Tomasz Strąk

Cztery pory ma rok cały,
każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra.

2. Wiosna lubi rower, piłkę,
 lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi,
zima – narty, łyżwy, sanki.

Ref. Wiosna…

3. Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.


Co się działo...?