4 latki | Biedronki

Grupa Biedroneczki to grupa 4-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Magdalena Ciachorowska, a pomaga jej pani Dorota Chojnowska. Jesteśmy grupą, która lubi wesołe zabawy w sali i na placu przedszkolnym. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność, wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań. Lubimy wykonywać prace plastyczne, opowiadać o naszych przygodach oraz śpiewać piosenki. Chętnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

 1. POLSKA TO MÓJ DOM
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 1. W KRAINIE MUZYKI
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 1. WRAŻENIA I UCZUCIA
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 1. ŚWIĘTO MAMY I TATY
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

.

PIOSENKA  „ŻYCZENIA DLA MAMY”

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta
Ty też dla mamy bądź taki kochany
Na co dzień nie tylko w święta

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2

 

KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA

Autor: Władysław Bełza

Kto ty jesteś?
– Polak mały.
Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
– Oddać życie.

 


Co się działo...?