4 latki | Biedronki

Grupa Biedroneczki to grupa 4-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Magdalena Ciachorowska, a pomaga jej pani Dorota Chojnowska. Jesteśmy grupą, która lubi wesołe zabawy w sali i na placu przedszkolnym. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność, wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań. Lubimy wykonywać prace plastyczne, opowiadać o naszych przygodach oraz śpiewać piosenki. Chętnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ

 1. PRACA ROLNIKA
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 1. TAJEMNICE KSIĄŻEK
 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
 • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).
 1. WIELKANOC
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

 

 1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
 • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Poznanie sposobów wykorzystania prądu.

.

PIOSENKA „Jarzynowy wóz”

1. Jechał, jechał wóz,

            smaczne rzeczy wiózł,

            tur, tur, tur, turkotał,

             smaczne rzeczy wiózł.

 

2. Tu marchew czerwona,

             kapusta zielona,

            rzodkiewek różowe kuleczki,

            w złocistym kolorze słonecznik.

         Tur, Tur, tur, tur,

 

3. Jechał, jechał wóz,

             smaczne rzeczy wiózł,

              tur, tur, tur, turkotał,

              smaczne rzeczy wiózł.

 

4. Tu strąki  fasoli

              i bobu do woli,

              szpinaku zielona tam góra,

             i burak pąsowy jak burak.

 

WYLICZANKA RAZ I DWA

Raz i dwa, raz i dwa,
Pewna pani miała psa,
Trzy i cztery, trzy i cztery,
Pies ten dziwne miał maniery.
Pięć i sześć, pięć i sześć,
Wcale lodów nie chciał jeść.
Siedem, osiem, siedem, osiem,
Wciąż o kości tylko prosił.
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,
Kto z was kości mu przyniesie?
Może ja, a może Ty?
Licz od nowa: raz, dwa, trzy.

 


Co się działo...?