4 latki | Biedronki

Grupa Biedroneczki to grupa 4-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Magdalena Ciachorowska, a pomaga jej pani Dorota Chojnowska. Jesteśmy grupą, która lubi wesołe zabawy w sali i na placu przedszkolnym. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność, wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań. Lubimy wykonywać prace plastyczne, opowiadać o naszych przygodach oraz śpiewać piosenki. Chętnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 1. Dary jesieni
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 1. Dbam o zdrowie
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Dbanie o zdrowie poprzez pobyt na świeżym powietrzu
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 1. Jesienią w parku i lesie
 • Poznawanie przyrody –jesień –obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby
 1. Zabawy na jesienne wieczory
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

ZBIERAMY GRZYBY

I. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

II. Muchomora ominiemy z daleka.
niech muchomor na złe muchy tu czeka.

ref: Kurki, rydze i maślaki…

III. Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

ref: Kurki, rydze i maślaki,

 

ZBIERAMY KASZTANY W. Broniewski

Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali

 

 


Co się działo...?