4 latki | Biedronki

Grupa Biedroneczki to grupa 4-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Bogumiła Zmysłowska, a pomaga jej pani Dorota Drozd. Jesteśmy grupą, która lubi wesołe zabawy w sali i na placu przedszkolnym. Wszystkie nasze działania rozwijają samodzielność, wpływają na rozwój naszych wszechstronnych zainteresowań. Lubimy wykonywać prace plastyczne, opowiadać o naszych przygodach oraz śpiewać piosenki. Chętnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach.


Ogłoszenia

 

W tym miesiącu zamierzamy

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc LISTOPAD

 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi;
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 • pogłębianie więzi rodzinnej.

 

 1. JESIENNA POGODA
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5;
 • doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą;
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych;
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;
 • wyjaśnianie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt;
 • rozbudzanie ciekawości świata;
 • dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.

 

 1. ZWIERZĘTA DOMOWE
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt;
 • rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt;
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się dzieci na temat swojego ulubionego zwierzęcia;
 • poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców;
 • wzmacnianie mięśni grzbietu.

 

 1. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • poznawanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody ( dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3;
 • wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt

Piosenka‌ ‌na‌ ‌miesiąc‌ ‌Listopad‌ ‌

‌‌„Kałużowy‌ ‌deszcz”‌ 

‌‌Biegać‌ ‌po‌ ‌kałużach‌ ‌to‌ ‌przyjemność‌ ‌duża,‌ ‌

chlapać‌ ‌się‌ ‌wesoło‌ ‌każde‌ ‌dziecko‌ ‌chce.‌ ‌

‌Biegać‌ ‌po‌ ‌kałużach‌ ‌i‌ ‌po‌ ‌deszczach‌ ‌burzach,‌ ‌

‌pryskać‌ ‌wszystkim‌ ‌wkoło‌ ‌to‌ ‌zabawa‌ ‌jest.‌ ‌

Kto‌ ‌w‌ ‌kałużach‌ ‌chodzi‌ ‌i‌ ‌jak‌ ‌kaczka‌ ‌brodzi,‌ ‌

wody‌ ‌się‌ ‌nie‌ ‌boi,‌ ‌dobrze‌ ‌bawi‌ ‌się.‌ ‌

Gdy‌ ‌będziemy‌ ‌duzi,‌ ‌wtedy‌ ‌do‌ ‌kałuży‌ ‌

nie‌ ‌będziemy‌ ‌wchodzić-‌ ‌każdy‌ ‌o‌ ‌tym‌ ‌wie.‌ ‌

Ref:‌ ‌Wyjdę‌ ‌sobie‌ ‌na‌ ‌podwórze,‌ ‌ ‌

takie‌ ‌fajne‌ ‌są‌ ‌kałuże,‌ ‌

Kiedy‌ ‌pada‌ ‌deszcz,‌ ‌kałużowy‌ ‌deszcz.‌ ‌

Dziś‌ ‌na‌ ‌spacer‌ ‌pójdę‌ ‌z‌ ‌tatą‌ ‌

i‌ ‌w‌ ‌kałuży‌ ‌się‌ ‌pochlapię,‌ ‌ ‌

kiedy‌ ‌pada‌ ‌deszcz,‌ ‌kałużowy‌ ‌deszcz.‌ ‌

Kiedy‌ ‌zła‌ ‌pogoda,‌ ‌to‌ ‌niewielka‌ ‌szkoda,‌ ‌

bo‌ ‌w‌ ‌kałuży‌ ‌woda‌ ‌do‌ ‌zabawy‌ ‌jest.‌ ‌

 

A‌ ‌jak‌ ‌deszcz‌ ‌na‌ ‌dworze, mogę‌ ‌w‌ ‌każdej‌ ‌

porze,‌ ‌gdy‌ ‌kalosze‌ ‌włożę,‌ ‌dobrze‌ ‌bawić‌ ‌się.‌ ‌

Biegać‌ ‌po‌ ‌kałużach‌ ‌to‌ ‌przyjemność‌ ‌duża.‌ ‌

Dzisiaj‌ ‌z‌ ‌nami‌ ‌mama‌ ‌będzie‌ ‌biegać‌ ‌też.‌ ‌

Mamo,‌ ‌włóż‌ ‌kalosze,‌ ‌a‌ ‌jak‌ ‌cię‌ ‌poproszę,‌ ‌

pobiegamy‌ ‌razem,‌ ‌kiedy‌ ‌pada‌ ‌deszcz.‌ ‌

 

Ref:‌ ‌Wyjdę‌ sobie…………‌ ‌

 

Wiersz‌ ‌na‌ ‌miesiąc‌ ‌Listopad‌ ‌ ‌

„‌ ‌Urodziny‌ ‌misia”‌ ‌

Małgorzata‌ ‌Strzałkowska‌ ‌

Hej‌ ‌chłopaki!‌ ‌Hej‌ ‌dziewczyny!‌ ‌

Miś‌ ‌ma‌ ‌dzisiaj‌ ‌urodziny,‌ ‌ ‌

Więc‌ ‌z‌ ‌najdalszych‌ ‌kątków‌ ‌świata‌ ‌

Każdy‌ ‌gna‌ ‌do‌ ‌jubilata!‌ ‌

Wokół‌ ‌brawa‌ ‌i‌ ‌wiwaty,‌ ‌

Podarunki,‌ ‌ciacha,‌ ‌kwiaty,‌ ‌

Figle,‌ ‌psoty,‌ ‌baloniki‌ ‌

I‌ ‌zabawy‌ ‌w‌ ‌takt‌ ‌muzyki!‌ ‌

Miś‌ ‌na‌ ‌torcie‌ ‌zdmuchnął‌ ‌świeczki,‌ ‌ ‌

Chapsnął‌ ‌miodu‌ ‌trzy‌ ‌spodeczki‌ ‌

I‌ ‌zerkając‌ ‌dookoła,‌ ‌ ‌

Mruczy‌ ‌sobie‌  ‌“Sto‌ ‌lat…‌ ‌Sto‌ ‌lat…”.‌ ‌

Hej‌ ‌chłopaki!‌ ‌Hej‌ ‌dziewczyny!‌ ‌

Miś‌ ‌ma‌ ‌dzisiaj‌ ‌urodziny!‌ ‌

Miś‌ ‌ma‌ ‌swoje‌ ‌święto‌ ‌dzisiaj!‌ ‌

A‌ ‌więc‌ ‌hopla!‌ ‌W‌ ‌górę‌ ‌Misia!.‌ ‌


Co się działo...?