3 latki | Krasnoludki

TO MY KRASNOLUDKI.

Jesteśmy grupą dzieci 3-letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole,  do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając kołysanek lub bajek.
Naszym nauczycielem jest pani mgr Beata Kawska, a pomaga jej pani Aneta Sterankowicz i Anna Kozłowska


Ogłoszenia

 

W tym miesiącu zamierzamy

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne – listopad

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;
 • Zapoznanie z pracą weterynarza;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych

WIERSZ „PANI JESIEŃ”

Strąca jesień w parku

Liście kolorowe

A na drzewach

Jarzębiny maluje czerwone

 

Zrzuca z drzew kasztany

Szyszki i żołędzie

Ścieli dywan pod nogami,

Jest ich pełno wszędzie

 

Barwi jesień kolorami

Pola i lasy, łąki

Odleciały w ciepłe kraje

Boćki i skowronki

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie

I.
Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

II.
Muchomora ominiemy z daleka.
niech muchomor na złe muchy tu czeka.

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

III.
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

ref: Kurki, rydze i maślaki,


Co się działo...?