3 latki | Krasnoludki

TO MY KRASNOLUDKI.

Jesteśmy grupą dzieci 3-letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole,  do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając kołysanek lub bajek.
Naszym nauczycielem jest pani mgr Renata Heron, a pomaga jej pani Aneta Sterankowicz i Dorota Drozd


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE  DLA DZIECI 3 LETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
 • Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
 • Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
 • Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
 • Liczenie w dostępnym zakresie
 • Budowanie wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
 • Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
 • Wiązanie opisu słownego z obrazkiem
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka
 • Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
 • Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy

Paluszek do paluszka,
do paluszka paluszek,
teraz rączki zawijamy
w malutki kłębuszek.

Sprężynują palce,
pierwszy, drugi, trzeci,
potem czwarty, piąty,
ćwiczą wszystkie dzieci.

W chlewiku mieszka świnka

Co trąca ryjkiem drzwi,

Gdy niosę jej jedzenie

To ona kwi, kwi, kwi.

Opodal chodzi kaczka

Co krzywe nóżki ma

Ja mówię jej dzień dobry

A ona kwa, kwa, kwa.

Przed budą trzy szczeniaczki

Podnoszą straszny gwałt

Ja mówię cicho pieski

A one hau, hau, hau.

Na drzewie siedzi wrona

Od rana trochę zła

Gdy pytam jak się miewa

To ona kra, kra, kra.

W kurniku są kokoszki

Co jajek maja sto

Ja mówię im dzień dobry

A one ko, ko, ko


Co się działo...?