Koronawirus

Drodzy Rodzice!

 

Niepubliczne Przedszkole nr 2 wznawia

działalność opiekuńczo – wychowawczą

od dnia 25.05.2020.

Rodzice, którzy złożyli deklaracje i dzieci zostały przyjęte

( zgodnie z kryteriami przyjęć)

Otrzymali na maila procedury i oświadczenie, które należy dostarczyć do przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka.

Przedszkole na czas pandemii otwarte jest od 7:30 do 15:30.

W miesiącu czerwcu odpłatność za przedszkole będzie wynosiła:

– dla dzieci uczęszczających i zapisanych do przedszkola- pełne czesne,

-dla dzieci pozostających w domu -połowa czesnego.

Panie nauczycielki będą nadal realizować podstawę programową poprzez pracę zdalną.

 

Dyrektor

Niepublicznego Przedszkola nr 2

Renata Mosakowska

 


Drodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z ankietą- deklaracją dla rodziców, którzy wyrażają chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w  trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia 24.05.2020 r.

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy o przesłanie na adres przedszkolnego maila: przedszkole2-kwidzyn@home.pl do 15.05.2020.

Ps. Ankieta znajduje się w linku poniżej

                                Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2

                                                Renata Mosakowska

 

Ankieta do pobrania

 

Link do strony na Facebook’u

 RODZICE

W związku z ogłoszonym komunikatem przez MEN z dniem od 16.03.2020r. przedszkole będzie zamknięte z powodu COVID 19.

Ustawa z dnia  2 marca 2020r  Art. 4

Art.  4.  [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy] 1.  W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
2.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.