Koronawirus

Komunikat!

Rodzice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo w dniach 25.03.2020 – 10.04.2020 kontakt z dyrekcją i sekretariatem przedszkola tylko po wcześniejszym umówieniu się.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej: przedszkole2-kwidzyn@home.pl

– telefonicznie:

dyrektor Renata Mosakowska 698 912 810 w godz. 8:00 – 15:00

wicedyrektor Aleksandra Mosakowska 882 090 587 w godz. 8:00 – 15:00

dyrektor ds. pedagogicznych Anna Beń 697 874 455 w godz. 8:00 – 15:00

 

Ps. Faktury za miesiąc kwiecień ( z pomniejszonym czesnym 50%) będą wysłane za pośrednictwem sms. Prosimy wszystkich rodziców o płatności w formie przelewów bankowych.RODZICE

W związku z ogłoszonym komunikatem przez MEN z dniem od 16.03.2020r. do 25.03.2020r. przedszkole będzie zamknięte z powodu COVID 19.

W dniach 12 i 13 marca 2020r. przedszkole będzie pełnić funkcję opiekuńczą  tylko dla zdrowych dzieci, które nie mają opieki.

Ustawa z dnia  2 marca 2020r  Art. 4

Art.  4.  [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy] 1.  W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
2.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.