loading

Informacje dla rodziców

Zasady rekrutacji do Przedszkola

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/20 !

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 ogłasza nabór dzieci do przedszkola na nowy rok.

 

W dniach do 25 stycznia 2019 r.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola mogą składać

 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

W dniach od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. 

odbywać się będzie nabór nowych dzieci do grup przedszkolnych.

 Rodzice składają odpowiednio Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola 

 (wszystkie dokumenty dostępne w kancelarii przedszkola )

20 marca 2019 r.  posiedzenie komisji rekrutacyjnej i weryfikacja kart zgłoszeń

29 marca 2019 r. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Wypełnione dokumenty należy złożyć w kancelarii przedszkola.

 Zapraszamy i prosimy o zachowanie terminów !

 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor  przedszkola

tel. 55 279 – 29– 69

 

W okresie wakacji (sierpień 26,27,28,29, 30) organizowane będą zajęcia adaptacyjne. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.

Zapraszamy !


Z życia przedszkola

Ostatnie Wiadomości

W marcu jak w garncu gr. ,, Biedronki ”05.03.2019

„Marzec zupę nam gotował.                                                   ...