6-latki | Motylki

Grupa Motylki to grupa 6-latków. Z dziećmi pracuje nauczyciel mgr Karolina Marszałkowska, a pomaga jej pani Wiesława Galicka.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ DLA DZIECI 6 LETNICH

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
 • Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
 • Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej

„Serduszko puka w rytmie cha-cha”,

Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo
Czego trzeba by niemądry przemóc wstyd
Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł
A nam pomógł ten gorący rytm

Serduszko puka w rytmie cha-cha
Miłości szuka w rytmie cha-cha
Wiruje wszystko w rytmie cha-cha
Gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe


Hej, sokoły…

Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń kozak młody,
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

ref. Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku


Rudy rydz…

Był sobie raz zielony las
A w lesie jakby nigdy nic
W zielonej chustce na jednej nóżce
Stał sobie rudy rydz

Refren: O rudy, rudy, rudy rydz
Jaka piękna sztuka
Rudy, rudy, rudy rydz
A ja rydzów szukam
O rudy, rudy, rudy rydz
Mam na rydza smaczek
Rudy, rudy, rudy, rydz
Lepszy niż maślaczek

 


Co się działo...?